Ψυχοθεραπεία Παιδιών

 

Στο ΚΕΝΤΡΟ «ΑΛΚΥΟΝΗ» πραγματοποιούνται ατομικές ψυχοθεραπείες παιδιών, οι οποίες στοχεύουν στην εις βάθους διερεύνηση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών τους. Είναι μια διαδικασία δυναμική, εξελισσόμενη, όπου μέσω της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ του παιδιού και του ψυχοθεραπευτή το παιδί μπορεί να αναγνωρίσει και να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του, καθώς και να αλλάξει αρνητικές-παθογόνες σκέψεις ή συμπεριφορές.

Η ενεργή συμμετοχή και συνεργασία των γονέων/κηδεμόνων, καθώς και του υπόλοιπου οικογενειακού και κοινωνικού συστήματος του παιδιού είναι απαραίτητη. Απώτερος στόχος των θεραπειών είναι το ίδιο το παιδί να αναγνωρίσει τον εαυτό του, τα συναισθήματά του, να αναπτύξει την προσωπικότητά του και να βρει τις κατάλληλες λύσεις για τις αδυναμίες του. Ταυτόχρονα, υποβοηθείται να αναγνωρίσει τις δυνατότητές του και να αξιοποιήσει θετικά και εποικοδομητικά το δυναμικό του, ούτως ώστε να εξελιχθεί σε έναν υγιή και ώριμο ενήλικα.