Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 

Στο Κέντρο «ΑΛΚΥΟΝΗ» πραγματοποιούνται προγράμματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που απευθύνονται σε έφηβους. Τα προγράμματα αυτά έχουν σκοπό στην κατεύθυνση της καλύτερης δυνατής επιλογής αντικειμένου σπουδών και επαγγελματικής αποκατάστασης. Η κατάλληλη ηλικία για να πραγματοποιήσει ένας έφηβος ένα πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι 14-15 ετών, όπου και στο σχολείο καλείται να επιλέξει κατεύθυνση.

Η διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνει την πραγματοποίηση συνέντευξης και λήψη ιστορικού, καθώς και τη χρήση σταθμευμένων ψυχομετρικών εργαλείων τα οποία διερευνούν τα στοιχεία της προσωπικότητάς του έφηβου, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές του.

Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται από ειδικούς, οι οποίοι συμβουλεύουν και καθοδηγούν τον έφηβο σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στην αγορά εργασίας, τις υπάρχουσες επιλογές σπουδών και προγραμμάτων με σκοπό τη διαμόρφωση ενός πλάνου-στόχου, την έρευνα εργασίας, τη σύσταση ενός άριστου βιογραφικού σημειώματος, την εκμάθηση τεχνικών συνέντευξης και εργασιακής συμπεριφοράς, καθώς και τη διαμόρφωση προτάσεων εργασίας.

Σε όλα τα προγράμματα δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στους προσωπικούς στόχους και επιθυμίες του ίδιου του έφηβου, καθώς πρόκειται για μία πολύ σημαντική απόφαση η οποία θα τον επηρεάζει σε όλη του τη ζωή.