Ομάδες

 

Στο ΚΕΝΤΡΟ «ΑΛΚΥΟΝΗ» λειτουργούν Θεραπευτικές Ομάδες, οι οποίες πραγματοποιούνται από έμπειρους και κατάλληλα εκπαιδευμένους Ψυχοθεραπευτές. Η συμμετοχή σε μια Θεραπευτική Ομάδα αποτελεί από μόνη της μια θετική, γόνιμη και ευχάριστη εμπειρία.

Μερικοί από τους σκοπούς των Θεραπευτικών Ομάδων είναι:

 • Η γνωριμία και η καλύτερη κατανόηση του Εαυτού μας, κάτι που θα μας εξασφαλίσει μεγαλύτερη πληρότητα

 • Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα μας βοηθήσουν στην προσωπική ωρίμανση και στην εξομάλυνση των αρνητικών παραγόντων στη ζωή μας

 • Η επίλυση προβλημάτων και ψυχικών συγκρούσεων (π.χ. σε διαπροσωπικές ή οικογενειακές σχέσεις)

 • Η ανάπτυξη θετικών τρόπων σκέψης και μεθόδων επικοινωνίας

 • Η ανάπτυξη μεθόδων που προάγουν την αρμονία στη ζωή μας

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ:

Στις Θεραπευτικές Ομάδες Παιδιών συμμετέχουν παιδιά τα οποία βρίσκονται στο ίδιο αναπτυξιακό στάδιο και αντιμετωπίζουν τις ίδιες ή παρόμοιες δυσκολίες. Μερικοί από τους σκοπούς των Ομάδων αυτών είναι:

 • Η εκπαίδευση των παιδιών σε διάφορες κοινωνικές δεξιότητες (π.χ. ΑΜΕΑ)

 • Ο χειρισμός άγχους (π.χ. σχολικό άγχος) και η αντιμετώπιση διάφορων αρνητικών γεγονότων στη ζωή των παιδιών (π.χ. θάνατος, διαζύγιο, κακοποίηση κ.λπ.)

 • Η συναισθηματική ανάπτυξη και ωρίμανση

 • Η προαγωγή συναισθημάτων κοινωνικότητας, ομαδικότητας και αυτοπεποίθησης

 • Η διαμόρφωση θετικής εικόνας εαυτού, με σκοπό το παιδί να έχει αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις γνώσεις και στις ικανότητές του

 • Ένταξη στην ομάδα των συνομηλίκων-δημιουργία και διατήρηση φιλικών σχέσεων

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΦΗΒΩΝ:

Στις Θεραπευτικές Ομάδες Εφήβων συμμετέχουν έφηβοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν ίδιες ή παρόμοιες δυσκολίες κοινωνικής ή συναισθηματικής φύσεως. Μερικοί από τους σκοπούς των Ομάδων αυτών είναι:

 • Η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη

 • Η ανάπτυξη του αισθήματος της ομαδικότητας και της συναδελφικότητας

 • Η καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων

 • Η ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, η αντίληψη του Εαυτού και η αυτονομία

 • Επίλυση οικογενειακών συγκρούσεων

 • Ανάπτυξη σχέσεων με συνομηλίκους

 • Διάφορα ψυχοσεξουαλικά θέματα, καθώς και επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων σχετικά με την εικόνα του σώματος

 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Θεραπευτικές Ομάδες καθώς και για τον τρόπο ένταξης σε αυτές, ή κλείστε μια ΔΩΡΕΑΝ 30λεπτη συνάντηση.