Λογοθεραπεία Παιδιών

 

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τη λεκτική ή μη λεκτική επικοινωνία και στοχεύει στην ομαλή ένταξη του παιδιού στο κοινωνικό και σχολικό του περιβάλλον.

Ο έλεγχος του σταδίου της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού σας καθώς και η ανάγκη για παρέμβαση Λογοθεραπευτή είναι απαραίτητη εφόσον:

  • Παρουσιάζει δυσκολίες στο σχηματισμό προτάσεων

  • Αδυνατεί να «βρει τις σωστές λέξεις» για να εκφράσει τις σκέψεις του ή να περιγράψει απλά γεγονότα

  • Διαπιστώνετε ότι κάνει εκφραστικά και γραμματικά λάθη

  • Παρουσιάζει αδυναμίες στο να ξεκινήσει και να διατηρήσει μια συζήτηση

  • Έχει δυσκολίες στην κατανόηση σύνθετων προτάσεων ή οδηγιών

  • Δυσκολεύεται να αρθρώσει σωστά κάποιους ήχους (π.χ. ψ/σ)

  • Μπερδεύει ή παραλείπει ήχους μέσα σε μια λέξη

  • Επαναλαμβάνει συλλαβές ή ήχους, επιμηκύνει συλλαβές ή ήχους ή εμφανίζεται να «κολλάει» σε συγκεκριμένους ήχους

  • Έχει αδυναμία να ξεκινήσει τη φράση του

  • Παρουσιάζει «τικ»